Naleving en integriteit bij PENTAX Medical

Het uitgangspunt van het nalevingsprogramma van PENTAX Medical is dat alle werknemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze nalevingspraktijken. Ons nalevingsprogramma vormt een gemeenschappelijke verbintenis op alle niveaus van het bedrijf om met de grootste mate van integriteit tot onze zakelijke doelstellingen te komen. Ons programma omvat toezicht door het HOYA-bestuur, risicobeoordelingen, beleid en procedures, trainingen en communicatie, een "open deur"-benadering voor het melden van problemen, controle en audits en onafhankelijke hulpmiddelen voor naleving.

 

Gedragscode van PENTAX Medical

Als onderdeel van de HOYA Group volgt PENTAX Medical de Gedragscode van HOYA. Wij zetten ons in voor rechtmatig en ethisch gedrag, ongeacht waar we zaken doen. De Gedragscode versterkt de principes die de grondslag zijn van de cultuur, visie en waarden van PENTAX Medical en de manier waarop wij elke dag zaken doen.

Deze Gedragscode benadrukt de belangrijkste elementen van veel van onze beleidslijnen en geeft nuttige voorbeelden en FAQ's voor bepaalde situaties. Niets kan echter een goed beoordelingsvermogen vervangen en we verzoeken al onze werknemers in de eerste plaats om bij vragen hun manager, de personeelsafdeling, de afdeling Naleving of de juridische afdeling te contacteren.

Onze Gedragscode stelt strikt dat we:

  • de Gedragscode nooit mogen overtreden, zelfs niet als een manager of een andere werknemer ons dat vraagt;
  • winst moeten opofferen als het betekent dat we anders de Gedragscode zouden overtreden;
  • niet mogen toestaan dat de praktijken van andere bedrijven invloed hebben op onze inzet voor de Gedragscode.

 

HOYA-hulplijn

De HOYA-hulplijn is beschikbaar voor alle werknemers, klanten en zakenpartners van PENTAX Medical voor het melden van een probleem of een mogelijke overtreding van de wet of het bedrijfsbeleid.

  • U kunt, indien wettelijk toegestaan, anoniem blijven.
  • Telefonisch of online beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week en in meerdere talen.
  • De HOYA-hulplijn wordt beheerd door speciaal getrainde externe medewerkers die onafhankelijk zijn van HOYA of de afdelingen van HOYA.

PENTAX Medical hanteert een niet-vergeldingsbeleid en staat geen vergeldingsmaatregelen toe tegen iemand die te goeder trouw een nalevings- of integriteitskwestie aan de orde stelt.

HOYA-hulplijn (telefonisch/online melding) – www.hoyahelpline.com

 

Onze inzet op het vlak van antiomkoping en anticorruptie

PENTAX Medical verbiedt ongepaste betalingen van welke aard ook en neemt strikte maatregelen om omkoping en corruptie te voorkomen. PENTAX Medical heeft wereldwijd het HOYA antiomkopings- en anticorruptiebeleid ingevoerd om onze antiomkopings- en anticorruptie-initiatieven te handhaven en te versterken, en ons nalevingsprogramma is ontworpen om problemen rond naleving te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Neem voor meer informatie hieronder contact met ons op.

Noord- en Zuid-Amerika: compliance.us@pentaxmedical.com

APAC: apac.compliance@pentaxmedical.com

EMEA: compliance.emea@pentaxmedical.com

 

        

This Site Uses Cookies. This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer for technical/functional purposes. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors on our site/on third party sites or enhance your experience of the site. By using our site you accept these cookies. For more information please see our Cookie Policy