Klantenservice

Ondersteuning en informatie voor medische producten van PENTAX

Of het nu gaat om reparatieservice of handige tips voor de bediening van en zorg voor uw apparatuur - hier vindt u allerlei nuttige informatie.

Beeldproblemen verhelpen

 • Processor staat niet aan.

 • Monitor staat niet aan.

 • Endoscoop is niet goed aangesloten op processor.

 • Lamp op processor staat niet aan.

 • Lamp is doorgebrand.

 • Kabels tussen processor en monitor zijn beschadigd of niet goed aangesloten.

 • Aan de voorzijde van de monitor is de verkeerde ingang gekozen.

 • Printer staat niet aan (indien aangesloten op bepaalde printermodellen).

 • CCD van de endoscoop is beschadigd.

Beeldproblemen verhelpen

 • Helderheid is te laag ingesteld.

 • Glasvezelkabel van de lichtgeleider is beschadigd.

 • Processor is ingesteld op "Peak" of "Cent".

 • Processor is ingesteld op "Manual".

 • Het distale uiteinde van de endoscoop is vuil.

 • Lamp is aan het einde van de gebruiksduur en begint door te branden.

 • CCD van de endoscoop is beschadigd.

Beeldproblemen verhelpen

 • Helderheid op de processor is niet goed ingesteld.

 • X-Lum staat aan.

 • Glasvezelkabel van de lichtgeleider is beschadigd.

 • Diafragma werkt niet goed.

Beeldproblemen verhelpen

 • De processor is niet goed ingesteld.

 • Kleurinstellingen op de monitor zijn niet goed.

 • De witbalans van de endoscoop is niet goed.

 • Kabels tussen processor en monitor zijn beschadigd of niet goed aangesloten.

 • Lamp is aan het einde van de gebruiksduur en begint door te branden.

Beeldproblemen verhelpen

 • De processor is ingesteld op "IR".

 • Endoscoop is niet goed aangesloten op processor.

 • CCD van de endoscoop is beschadigd.

 • De timing van de endoscoop moet worden aangepast.

Beeldproblemen verhelpen

 • De witbalans van de endoscoop is niet goed.

 • Endoscoop is niet goed aangesloten op processor.

 • Verbeterfunctie op de processor is niet goed ingesteld.

 • Contrastfunctie op de monitor is niet goed ingesteld.

 • Lamp is aan het einde van de gebruiksduur en begint door te branden.

 • Het endoscopisch videobeeld wordt beïnvloed door andere medische apparatuur met een hoog voltage (bijv. een APC-machine) in dezelfde onderzoeksruimte

 • Kabels tussen processor en monitor zijn beschadigd of niet goed aangesloten.

 • CCD van de endoscoop is beschadigd.

TITLE

Korte instructies voor handmatige conditionering

Deze instructies zijn alleen van toepassing op standaard GI-endoscopen. Voor alle overige producten verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw endoscoop om per model te zien welke onderdelen mogen worden gereinigd met reinigingsborstels.

1
/

Reinig de inbrengbuis direct na gebruik met een schone, pluisvrije doek gedrenkt in reinigingsmiddel.

 

 

 

 

2
/

• Laat afwisselend reinigingsoplossing en lucht door het afzuigkanaal stromen.

• Zet de hendel op de waterfles op “drain” en blaas lucht afwisselend door het lucht- en door het waterkanaal.

• Reinig de overige kanalen (indien aanwezig) met reinigingsoplossing

3
/

• Koppel de endoscoop los van de processor/lichtbron en de zuigpomp

• Draai de afsluitdop op de voedingsaansluiting; voor gespecialiseerde apparaten dient u de bijbehorende afsluitdop te gebruiken, volgens de betreffende gebruiksaanwijzing.

4
/

• Verwijder alle kleppen, de distale kap (indien aanwezig) en alle overige losse onderdelen en dompel ze in de reinigingsoplossing.

• Voer alle volgende stappen voor het conditioneren van deze onderdelen uit volgens de gebruiksaanwijzing.

 

 

 

 

 

5
/

• Uitvoeren lektest I − de droge test

• Beweeg de besturingsknoppen voor buiging van de scoop voorzichtig tijdens de droge test en draai de lens (indien aanwezig) om te kijken of de druk daalt.

• Als de druk daalt, stopt u met lektest I. Desinfecteer de buitenkant van de endoscoop, doe de scoop in de meegeleverde beschermende tas, doe er een notitie bij over de mislukte lektest en stuur alles naar de service-afdeling van PENTAX Medical.

6
/

• Uitvoeren lektest II − de natte test • Dompel de endoscoop geheel onder in vloeistof; beweeg de besturingsknoppen voor buiging van de scoop en draai de lens (indien aanwezig).

• Als er luchtbellen omhoog komen, stopt u met lektest II; ga dan verder als omschreven in stap 5.

• Koppel de lektester altijd boven het vloeistofoppervlak los van de scoop.

 

 

 

7
/

• Borstel alle kanalen die met borstels mogen worden gereinigd schoon met de juiste borstel, onder het vloeistofoppervlak en in de volgorde zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

8
/

• Begin met het schoonborstelen van de voedingsaansluiting.

 

 

9
/

• Borstel de klepcilinder(s) en eventuele overige openingen schoon.

 

 

10
/

• Borstel ten slotte de kanalen schoon, vanaf de bedieningsgreep tot aan het distale uiteinde.

• Sluit de reinigingsadapters, indien aanwezig, aan om de kanalen met reinigingsoplossing te vullen.

• Verwijder de adapter aan het begin van de contacttijd.

11
/

• Haal de endoscoop en eventuele losse onderdelen uit de reinigingsoplossing. • Gebruik de reinigingsadapter om alle kanalen schoon te spoelen en spoel de externe oppervlakken af met schoon water.

 

 

 

12
/

• Dompel de endoscoop volledig onder in een ontsmettingsoplossing.

• Dompel alle kleppen, de distale kap (indien aanwezig) en alle overige losse onderdelen onder in ontsmettingsoplossing.

 

 

13
/

• Bevestig de reinigingsadapter om de kanalen met ontsmettingsoplossing te vullen.

• Verwijder de adapter aan het begin van de contacttijd.

• Volg de specificaties van de fabrikant op ten aanzien van de concentratie van de ontsmettingsoplossing en de contacttijd.

 

 

14
/

• Haal de endoscoop en eventuele losse onderdelen uit de ontsmettingsoplossing.

• Spoel alle kanalen en externe oppervlakken met steriel-gefilterd of steriel water.

• Droog de kanalen; bij voorkeur met medische perslucht.

 

 

15
/

• Verwijder beschermkappen en reinigingsadapters (indien aanwezig).

• Berg de endoscoop bij voorkeur hangend op in een stofvrije, goed geventileerde kast.

• Bewaar kleppen, distale kap (indien aanwezig) en andere losse onderdelen apart van de endoscoop. 

 

16
/

• Bevestig kleppen, distale kap (indien aanwezig) en andere losse onderdelen.

• Controleer de o-ringen van de kleppen en vervang ze indien ze niet meer afsluiten, smeer de o-ringen indien nodig licht in met siliconenolie.

• Sluit de endoscoop aan op de processor/lichtbron.

• Voer een functionaliteitscontrole uit.

Opmerking:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Gebruik alleen goedgekeurde reinigings- en ontsmettingsoplossingen en volg de instructies op ten aanzien van concentratie, contacttijd en temperatuur.

Stappen 12 en 14 kunnen ook machinaal worden uitgevoerd met een desinfector voor flexibele endoscopen. Endoscopendesinfectoren mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 60° C. De druk bij een lektest mag maximaal 0,2 bar zijn.

PENTAX Medical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onjuiste conditionering. Specifieke regelgeving per land dient te worden nageleefd.

Problemen met endoscopen verhelpen

 1. Afsluitdop is niet verwijderd.

 2. Videopinnen op de endoscoop zijn verbogen.

 3. Contactdoos videoprocessor is beschadigd.

 4. Lichtgeleiderpen is verbogen.

 5. De endoscopen van het 90i-assortiment zijn niet compatibel met de EPK-700- en EPK-1000-processoren.

Problemen met endoscopen verhelpen

 1. Buigvergrendeling is ingeschakeld.

 2. Buigkabels zijn beschadigd.

Problemen met endoscopen verhelpen

 • Pomp op processor staat niet aan.

 • Waterfles is niet goed aangesloten op processor.

 • Hendel op waterfles staat in de "drain"-stand (omlaag).

 • Lucht/water-aanvoerslang (van de waterfles) is niet aangesloten op de endoscoop.

 • Waterfles is leeg.

 • Waterfles is niet meer waterdicht.

 • O-ring(en) op waterfles ontbreken of zijn beschadigd.

 • O-ring(en) op lucht/water-klep ontbreken of zijn beschadigd.

 • Lucht/water-kanalen zijn verstopt (geheel of gedeeltelijk).

Problemen met endoscopen verhelpen

 • Er zit een groot lek in de endoscoop.

 • Lektester werkt niet goed.

Problemen met endoscopen verhelpen

 • Er zit een groot of klein lek in de endoscoop.

Problemen met endoscopen verhelpen

 • O-ring(en) op klep is/zijn uitgedroogd. 

 • O-ring(en) is/zijn beschadigd. 

 • De klep of de klepbehuizing op de endoscoop is verbogen.

Problemen met endoscopen verhelpen

 • Voorwaarts watersproeikanaal is verstopt.

 • Endo-irrigatiepomp staat niet aan of is niet goed bevestigd (indien van toepassing).

 • Endo-irrigatiewaterfles is leeg.

 • Terugslagklep van de voorwaartse watersproeier is beschadigd of niet goed geïnstalleerd (hierdoor stroomt vloeistof terug in de slang).

Problemen met endoscopen verhelpen

 • Biopsiekanaal zit verstopt.

 • Er zit een knik in het biopsiekanaal.

Omgang met de endoscoop

Tips voor een juiste omgang met de endoscoop

Lees hier hoe u schade aan uw apparatuur kunt voorkomen. Met deze tips kunt u het aantal reparaties verminderen en kosten besparen.

Lektesten

Een grondige lektest - zowel nat als droog - voorafgaand aan het conditioneren van de endoscoop is een van de belangrijkste manieren om schade aan uw endoscoop te voorkomen.

Omgang en transport

De lenzen, afdekglazen en het distale uiteinde kunnen worden beschadigd als ze ergens tegenaan botsen.

Ook bedieningsgrepen en inbrengbuizen kunnen schade oplopen door botsing of blootstelling aan te veel druk.

Het risico op schade wordt aanzienlijk verminderd als de endoscoop voorzichtig wordt gehanteerd en verplaatst.

Als endoscopen met de hand worden gedragen, moet het distale uiteinde in een hand worden gehouden zodat het nergens tegenaan kan komen. Endoscopen moeten altijd met de knoppen naar boven liggen en mogen nooit worden gestapeld.

Als een endoscoop van PENTAX Medical moet worden opgestuurd, dient dat in de originele verpakking te gebeuren.

Inrichting van de onderzoeksruimte

Met een optimale inrichting van de onderzoeksruimte kan schade worden voorkomen.

Met name het verbuigen van de inbrengbuis en systeemkabel kan worden voorkomen als de onderzoekstafel, monitor en lichtbron/processor zorgvuldig worden opgesteld en de endoscoop zorgvuldig en zonder te veel bochten wordt neergelegd.

Opslag

De endoscoop moet volledig uitgestrekt worden opgeborgen, ofwel hangend ofwel neergelegd in een kast die bedoeld is voor het opbergen van flexibele endoscopen. Dit voorkomt schade door vervormen of knikken en zorgt ervoor dat de endoscoop kan leeglopen.

Accessoires

Tangen, borstels, adapters, waterflessen, o-ringen en alle kleppen moeten regelmatig worden gecontroleerd op gebreken. Beschadigde onderdelen kunnen krassen of gaten maken in de kanalen/poorten van de endoscoop.

Smeermiddelen

Smeermiddelen met paraffine of vaseline zijn niet geschikt voor endoscopen van PENTAX. Deze middelen tasten de slangen en het buiggedeelte aan. Verwijder restanten van smeermiddelen zorgvuldig voorafgaand aan reiniging of desinfectie, zodat er geen ophopingen ontstaan.

This Site Uses Cookies. This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer for technical/functional purposes. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors on our site/on third party sites or enhance your experience of the site. By using our site you accept these cookies. For more information please see our Cookie Policy