Omgang met de endoscoop

Tips voor een juiste omgang met de endoscoop

Lees hier hoe u schade aan uw apparatuur kunt voorkomen. Met deze tips kunt u het aantal reparaties verminderen en kosten besparen.

Lektesten

Een grondige lektest - zowel nat als droog - voorafgaand aan het conditioneren van de endoscoop is een van de belangrijkste manieren om schade aan uw endoscoop te voorkomen.

Omgang en transport

De lenzen, afdekglazen en het distale uiteinde kunnen worden beschadigd als ze ergens tegenaan botsen.

Ook bedieningsgrepen en inbrengbuizen kunnen schade oplopen door botsing of blootstelling aan te veel druk.

Het risico op schade wordt aanzienlijk verminderd als de endoscoop voorzichtig wordt gehanteerd en verplaatst.

Als endoscopen met de hand worden gedragen, moet het distale uiteinde in een hand worden gehouden zodat het nergens tegenaan kan komen. Endoscopen moeten altijd met de knoppen naar boven liggen en mogen nooit worden gestapeld.

Als een endoscoop van PENTAX Medical moet worden opgestuurd, dient dat in de originele verpakking te gebeuren.

Inrichting van de onderzoeksruimte

Met een optimale inrichting van de onderzoeksruimte kan schade worden voorkomen.

Met name het verbuigen van de inbrengbuis en systeemkabel kan worden voorkomen als de onderzoekstafel, monitor en lichtbron/processor zorgvuldig worden opgesteld en de endoscoop zorgvuldig en zonder te veel bochten wordt neergelegd.

Opslag

De endoscoop moet volledig uitgestrekt worden opgeborgen, ofwel hangend ofwel neergelegd in een kast die bedoeld is voor het opbergen van flexibele endoscopen. Dit voorkomt schade door vervormen of knikken en zorgt ervoor dat de endoscoop kan leeglopen.

Accessoires

Tangen, borstels, adapters, waterflessen, o-ringen en alle kleppen moeten regelmatig worden gecontroleerd op gebreken. Beschadigde onderdelen kunnen krassen of gaten maken in de kanalen/poorten van de endoscoop.

Smeermiddelen

Smeermiddelen met paraffine of vaseline zijn niet geschikt voor endoscopen van PENTAX. Deze middelen tasten de slangen en het buiggedeelte aan. Verwijder restanten van smeermiddelen zorgvuldig voorafgaand aan reiniging of desinfectie, zodat er geen ophopingen ontstaan.

This Site Uses Cookies. This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer for technical/functional purposes. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors on our site/on third party sites or enhance your experience of the site. By using our site you accept these cookies. For more information please see our Cookie Policy